Światowy Dzień Zdrowia - Choroby Wektorowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu przypomina, iż 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Święto to ustanowione zostało przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1948r. Obchodzone jest corocznie od 1950r. w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Światowy Dzień Zdrowia odbywa się co roku pod innym hasłem. Tegoroczne obchody przebiegać będą pod hasłem „Choroby przenoszone przez wektory”. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, odkleszczowe zapalenie mózgu czy boreliozę. Więcej informacji na temat zagadnień związanych z tegorocznym hasłem znajduje się na stronie internetowej www.psse-nowytomysl.pl.
W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia kładzie się szczególny nacisk na promocje zdrowego stylu życia oraz na motywację ludzi do podejmowania zachowań, które sprzyjają zdrowiu. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu zachęca w miarę możliwości do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu zdrowia ogółu społeczeństwa.
W załączeniu - informacja na temat Światowego Dnia Zdrowia

PodglądZałącznikWielkość
who_2014.pdf52.48 KB