Otwarty konkurs ofert na 2018 rok

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do 5 stycznia 2018 roku.
Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu).

VII Kiermasz Świąteczny Pachnący Piernikiem

Otwarcie czytelni w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

W dniu 15 grudnia br. odbyło się uroczyste wydarzenie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej- metamorfozie uległa czytelnia. Otwarcie „nowej” czytelni nastąpiło poprzez przecięcie wstęgi przez Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera oraz Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Panią Lucynę Kończal – Gnap.

Program „Umiem pływać” – Nowy Tomyśl 2017

Zakończyliśmy programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Wzięło w nim udział 283 uczniów z nowotomyskich szkół.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2018 r.
Kandydatów można zgłaszać do 3 stycznia 2018 r.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych wraz z zasadami udziału w komisji oraz  formularz zgłoszeniowy - w załączeniu.
 

Zarządzenie w sprawie kontenerów na używaną odzież

Mając na celu uporządkowanie na terenie Gminy Nowy Tomyśl lokalizacji kontenerów na zbiórkę odzieży używanej oraz otrzymanie ładu i porządku bezpośrednio w ich zasięgu, Burmistrz Nowego Tomyśla wydał w tej sprawie Zarządzenie.

Zmiany w komunikatorze SISMS

Komunikat operatora Samorządowego Informatora SMS
Informujemy, że z dniem 11/12/2017r dobiega końca okres przejściowy utrzymania aplikacji „Komunikator SISMS”. W związku z tym, od dnia 12/12/2017r systemem komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem aplikacji mobilnej będzie tylko aplikacja BLISKO.
Aplikację Blisko można pobrać ze strony: https://www.sisms.pl/3-kanaly-komunikacji#app

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bukowiec

Ochotnicza Straż Pożarna z Bukowca otrzymała dnia 9 grudnia 2017 r. nowy wóz strażacki. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA P410 wraz ze specjalistycznym wyposażeniem został zakupiony dzięki otrzymaniu preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.262.502,00 zł, umarzalnej w 40%.

Rozbudowa monitoringu miejskiego

Jeszcze w tym roku zostanie podłączonych 8 kamer stałych, obejmujących swym zasięgiem newralgiczne punkty na osiedlach Batorego i Północ. W roku 2018 planowane jest objęcie monitoringiem ronda Kościuszki, ronda przy stacji Orlen i skrzyżowania ul. Janusa z 3 Stycznia i Ślósarskiego.

Porozumienie zawarte

W poniedziałek 11 grudnia, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zawarte zostało porozumienie dotycząc współpracy samorządów w ramach Poznańskieju Kolei Metropolitalnej. Jego skutkiem będzie możliwość uruchomienia w II kwartale 2018 r. sześciu dodatkowych par pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem, a Poznaniem.