Uroczystość patriotyczna na cmentarzu parafialnym

W dniu 27 stycznia 2015 r. minie 70. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym mieście w 1945 roku w trakcie wyparcia z miasta hitlerowskich okupantów przez Armię Radziecką. W tym dniu o godz. 16.00 na cmentarzu parafialnym przy mogile pomordowanych nowotomyślan odbędzie się uroczystość upamiętniająca tamte tragiczne wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału.

K O M U N I K A T

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje iż z dniem 1 lutego 2015 roku zostanie wprowadzona częściowa zmiana organizacji ruchu w obrębie ul. Długiej na odcinku od ul. Bohaterów do ul. Łąkowej w zakresie uruchomienia ruchu dwukierunkowego

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2015

BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA ogłasza nabór wniosków  o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2015.

I TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 lutego 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski złożone po 10 lutego 2015 roku nie zostaną rozpatrzone.

Tworzymy listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1% podatku

Szanowni Państwo,
przystąpiliśmy do opracowania listy podmiotów z naszej gminy, które mogą ubiegać się o uzyskanie 1 % podatku dochodowego.

Komunikat Burmistrza Nowego Tomyśla o zwołaniu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Nowy Tomyśl wyborów sołtysów oraz rad sołeckich

Szanowni Państwo
Mieszkańcy sołectw w Gminie Nowy Tomyśl

Uprzejmie informuję, że swoim Zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku określiłem Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Nowy Tomyśl w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na okres kadencji 2015-2018 oraz ustaliłem porządek obrad zebrania wiejskiego zwołanego dla przeprowadzenia tych wyborów.
Załączniki w formacie PDF do pobrania poniżej.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Uprzejmie informuję, że w okresie 7 stycznia 2015 - 28 lutego 2015 (oprócz niedziel i świąt) odbywać się będzie bezpłatny przewóz osób w ramach komunikacji miejskiej zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.

 

Burmistrz Nowego Tomyśla
(-) dr Włodzimierz Hibner

K O M U N I K A T - Wywóz odpadów komunalnych w okresie świątecznym oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

K O M U N I K A T - Wywóz odpadów komunalnych w okresie świątecznym.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, prowadzonego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
Specjaliści ds. Funduszy Europejskich udzielają bezpłatnych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Nowej Perspektywy na lata 2014 - 2020.

Cinema Paradiso w DKF - ie

W piątek, 23 stycznia podczas spotkania DKF-u działającego w nowotomyskiej bibliotece klubowicze przenieśli się w magiczny świat kina, kina przepełnionego wspomnieniami z dzieciństwa. Moderator spotkania Jakub Skrzypczak zaproponował nostalgiczny, niezapomniany obraz Giuseppe Tornatore pt. Cinema Paradiso.

Konkurs Grantowy Stowarzyszenia KOLD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie KOLD ogłasza Konkurs Grantowy, skierowany do organizacji pozarządowych obszaru KOLD.
Tematyka konkursu dotyczy następujących obszarów:
· Warsztaty kulturalne, sportowe, turystyczne.
· Wydarzenia kulturalne, sportowe, turystyczne.
· Infrastruktura związana z zachowaniem dziedzictwa kulturalnego lub turystyką.