Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w roku 2016.

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które planują ubiegać się o dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na 2016 r. na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali narad (pokój nr 26 na I piętrze) Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
Tematem spotkania będzie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących ogłoszonego konkursu, a także przypomnienie zasad wypełnienia formularza oferty.
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na grudzień 2015 roku

Harmonogram do pobrania znajduje się poniżej w załączniku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2016 r. Oferty można składać do dnia 23 grudnia 2015 r.  Szczegóły konkursu ofert zamieszczone zostały w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (w załączeniu).

Postępowanie poniżej 30000 euro netto na sprzedaż wraz z dostawą 18 drukarek laserowych

Zapraszamy do składania ofert - szczegółowe informacje znajdują sięw Biuletynie Informacji Publicznej (link poniżej).
http://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,22147.html

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Paproć, Glinno, Sątopy oraz Nowy Tomyśl stanowiących własność Gminy Nowy Tomyśl. Szczegóły dostępne są pod poniższym odnośnikiem do Biuletynu Zamówień Publicznych:
http://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,22063.html

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych

Poniżej w załączniku znajduje się  pełna treść informacji do pobrania:

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje:

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje o zmianie godzin pracy urzędu:
Godziny pracy:
poniedziałek od 9:00 do 17:00
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

ZGM w Nowym Tomyślu informuje:

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowego
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2 informuje, że posiada na terenie przedsiębiorstwa do wynajęcia:

1.    pomieszczenie biurowe o powierzchni 13 m2
2.    pomieszczenie warsztatowe o powierzchni 125 m2
3.    pomieszczenie magazynowe o powierzchni 180 m2
4.    plac postojowy o powierzchni 400 m2

35. numer Przeglądu Nowotomyskiego

Ukazał się kolejny numer kwartalnika społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. Zapraszamy do zapoznania się z tematami, w nim prezentowanymi oraz lektury.
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI
Damian Rożek-Pawłowski, Saga nowotomyskich rodów (2). Hildebrandowie...
Od lat 30. minionego stulecia w Nowym Tomyślu

TU I TERAZ
Maciej Pawlak, Tutaj ludzie wyplatają swoje życie Echa III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa
Konkurs fotograficzny FOTO Wiklina 2015