OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Burmistrz Nowego Tomyśla na podstawie uchwały Nr LVI/477/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza rozpoczęcie konsultacji, których przedmiotem jest wprowadzenie nowego trybu powoływania członków  oraz organizacji i trybu działania  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu.

Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2016

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2016. Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w roku 2016 stanowi załącznik do zarządzenia.

Uroczystość patriotyczna na cmentarzu parafialnym

W dniu 27 stycznia minęła 71. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym mieście w 1945 roku trakcie wyparcia z miasta hitlerowskich okupantów przez Armię Radziecką. Jak co roku na cmentarzu parafialnym przy mogile pomordowanych nowotomyślan odbyła się uroczystość upamiętniająca tamte tragiczne wydarzenia.

XIX Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowy Tomyśl w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn o Puchar Burmistrza

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w XIX Mistrzostwach Miasta i Gminy Nowy Tomyśl w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn o Puchar Burmistrza na 2016 r.

Regulamin oraz karta zgłoszenia drużyn w załączniku.

Serdecznie zapraszamy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016 rok

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu.

Ferie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

Od 18 stycznia przez okres dwóch tygodni trwały ferie zimowe. W tym czasie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu oraz Stowarzyszenia z terenu Nowego Tomyśla organizowali zajęcia sportowe. OSiR w Nowym Tomyślu skupił się na zorganizowaniu turniejów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Imprezy odbyły się na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum w Nowym Tomyślu.
 

XIX Mistrzostwa Reprezentacji Zakładów Pracy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla

31 stycznia br. w hali gimnazjum w Nowym Tomyślu odbyły się XIX Mistrzostwa Reprezentacji Zakładów Pracy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. Organizatorem Mistrzostw był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

Do rywalizacji stanęło 6 drużyn SYR, Phoenix Contact Wielkopolska, Braun Aecsulap Chifa II, Braun Aecsulap Chifa I, BERO oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Urozmaicone ferie dzieci w Sękowie

W okresie zimowych ferii, przez kilkanaście dni (od 19 do 28 stycznia br.) w godzinach popołudniowych, odbywały się w świetlicy wiejskiej w Sękowie, otwarte zajęcia kulturalno-rekreacyjne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

Na początku roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 2 przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu jest doskonalenie i usprawnienie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Szkoła chcąc być postrzegana jako miejsce nie tylko do nauki lecz nauki poprzez zabawę przystąpiła do realizacji tego projektu. Jednym z warunków udziału było zorganizowanie przedstawienia na podstawie wybranej bajki.
 

Ferie 2016 w Szkole w Sątopach- było wesoło

Niestety, tegoroczne ferie dobiegły końca. Szkoda. Pogoda w pierwszym tygodniu wprost wymarzona – śnieg, mróz. Można było wspaniale wypoczywać na świeżym powietrzu: jeździć na sankach, nartach, łyżwach, lepić bałwana, czy też walczyć na śnieżki. Także w Szkole w Sątopach przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, które spędzały czas w Sątopach.

W pierwszym tygodniu ferii w szkole odbywały się różnorodne zajęcia pod opieką nauczycieli, były to między innym: balik karnawałowy, turniej warcabowy, projekcje filmów, konkursy i zabawy.