Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Paproć, Glinno, Sątopy oraz Nowy Tomyśl stanowiących własność Gminy Nowy Tomyśl. Szczegóły dostępne są pod poniższym odnośnikiem do Biuletynu Zamówień Publicznych:
http://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,22063.html

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych

Poniżej w załączniku znajduje się  pełna treść informacji do pobrania:

Plany miejscowe dostępne na e-mapa

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, pod adresem http://nowytomysl.e-mapa.net/, w warstwie zagospodarowanie przestrzenne, naniesione zostały wszystkie dotąd uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowy Tomyśl oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowy Tomyśl.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje:

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje o zmianie godzin pracy urzędu:
Godziny pracy:
poniedziałek od 9:00 do 17:00
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

ZGM w Nowym Tomyślu informuje:

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowego
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 2 informuje, że posiada na terenie przedsiębiorstwa do wynajęcia:

1.    pomieszczenie biurowe o powierzchni 13 m2
2.    pomieszczenie warsztatowe o powierzchni 125 m2
3.    pomieszczenie magazynowe o powierzchni 180 m2
4.    plac postojowy o powierzchni 400 m2

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2015 r.

Informujemy,

że od 01 listopada 2015 r. do 30 listopada 2015 r. odpady odbierane będą z zabudowy jednorodzinnej
wg załączonego harmonogramu.

.

Komunikat Burmistrza Nowego Tomyśla

Burmistrz Nowego Tomyśla, informuje, że stosownie do treści § 2 uchwały Nr LVIII/508/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioski do projektu budżetu gminy na rok 2016 - złożone przez podmioty wymienione w tym paragrafie - są w trakcie rozpatrywania. Informacja o sposobie ich załatwienia zostanie  przekazana wnioskodawcom po dniu 15 listopada 2015 r.

Projekt Szlachetna Paczka w Nowym Tomyślu.

Z nieukrywaną radością informujemy, iż po raz pierwszy w Nowym Tomyślu ruszył projekt Szlachetna Paczka.
 

Konkurs na logo roku Sczanieckiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD ogłasza konkurs na logo Roku Sczanieckiej. Do konkursu zapraszamy mieszkańców obszaru KOLD.

Przesyłanie projektów do 20 grudnia 2015r

Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 500 zł.

Szczegółowy regulamin znajduje się w zakładce - Rok Sczanieckiej

http://www.kold.pl/portal/Rok_Emilii_Sczanieckiej/

Rok Emilii Sczanieckiej

W związku z 120 rocznicą śmierci lokalnej patriotki Emilii Sczanieckiej, Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD w porozumieniu z: